Olasılık Nedir?

Olasılık bir olayın gerçekleşme oranıdır. Olayın ilgili olduğu bazda, uygun durumların sayısının mümkün durumların sayısına oranı olarak da ifade edebiliriz.

 

Olasılığını aradığımız olay "A" olsun, P(A) da A olayının olasılığını, "U" uygun durumları, "M" de mümkün durumları göstersin;

 

P(A)=frac{s(U)}{s(M)}  

olacaktır. Yani uygun durumların sayısının mümkün durumların sayısına oranı olacaktır. Uygun durumlar ile mümkün durumlar birbirine eşit ise sonuç "1" olacaktır, olasılığın 1 olmasının anlamı kesinlik belirtir yani olasılığı 1 olan olay kesin gerçekleşecek demektir, benzer şekilde olasılığı "0" olan olay ise kesinlikle gerçekleşemez, gerçekleşme ihtimali yoktur çünkü, dolayısı ile olasılık left[  0,1right]  aralığında değişen değerler alabilir.

 

Örnek;

Atılan bir zarın 3 ten büyük gelme olasılığı nedir?

Çözüm; Uygun durumlar; U={4,5,6} Mümkün durumlar; M={1,2,3,4,5,6} Rightarrow olasılık; P=frac{3}{6}=frac{1}{2} olacaktır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !